એન્ટરપ્રાઇઝ વિઝન

CHK બાયોટેક નવી મોલેક્યુલર ડાયગ્નોસ્ટિક ટેક્નોલોજીઓને તમામ લોકોના સ્વાસ્થ્ય અને ખાદ્ય સુરક્ષાના લાભમાં લાવવા અને સામાન્ય લોકોને ફાયદો પહોંચાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

1602137738257